Mahtavat luomumansikat

Oletko koskaan maistanut luomumansikoita? Vuosi vuoden jälkeen kuulemme kommentteja, kuinka erinomaisilta ne maistuvat. Jo yksin tästä syystä luomumansikkaa kannattaisi viljellä.

Aloitimme kuitenkin siirtymisen luomuviljelyyn aivan muista syistä. Erityisesti kannoimme huolta maatalouden aiheuttamista ongelmista ympäröivälle luonnolle. Toinen tärkeä syy oli huoli torjunta-aine jäämistä mansikoissa, onhan tunnettua, kuinka niin monenlaisia ruiskutuksia ns. normaaliviljelyssä käytetään. Muun muassa lukuisat home-, tuhoeläin- ja kasvitauti-ruiskutukset ovat arkipäivää. Luonnonmukaisessa viljelyssä käytetään vain luonnonmukaisia menetelmiä, lannoitus mukaan lukien ja näin ollen minkäänlaisia jäämiä ei itse mansikoihin jää.

Olemme kuulleet monenlaisia, lähes uskomattomilta tuntuvia kertomuksia siitä, miten monet ihmiset ovat luulleet olevansa allergisia mansikoille niiden aiheuttamien oireiden takia. Itse asiassa he ovatkin olleet allergisia mansikoissa oleviin torjunta-ainejäämiin. Nämä ihmiset ovat sen sijaan pystyneet syömään luomumansikoita ilman minkäänlaisia oireita.

On selvää, että luomuviljely on paljon työläämpää kuin ns. normaaliviljely. On myös riskialttiimpaa viljellä ilman torjunta-aineita, sillä joskus tuholaiset tai harmaahome saattavat pilata merkittävän osan sadosta. Näistä syistä niin harvat maanviljelijät ovat valinneet luomun.

Meille Mattilassa luomuviljely on se ainoa oikea tapa tuottaa suussa sulavia mansikoita, riskeistä huolimatta. Olemme saaneet niin paljon positiivista palautetta asiakkailtamme, että huolimatta joistakin vaikeammista vuosista haluamme jatkaa luomumansikan viljelyä. Hunoille sääolosuhteille kun ei mahda mitään. 

Luonnonmukaisella maataloudella tarkoitetaan kokonaisvaltaiseen ekologisen näkemykseen pohjautuvaa maataloutta, jossa luonnontalouden omat toimintaperiaatteet otetaan viljelyssä tietoisesti huomioon. Näin kehitetään ekologisesti kestävää ja luonnontalouden toimintaan sopeutuvaa maataloustuotantoa. Tuotannossa käytetään hyväksi luonnontalouden luonnollisia kiertoja, toimintoja ja vuorovaikutusverkkoja sekä pidättäydytään keinotekoisten menetelmien käytöstä. Tuotannossa korostetaan ensisijaisesti ekosysteemipalvelujen hyväksikäyttöä korvaamaan ulkopuolisia tuotantopanoksia. (Rajala, J. 2004. Luonnonmukainen maatalous)